Partners

IndienenCurator werkt samen met partners zoals incassobureaus, incasso-advocaten, brancheorganisaties en natuurlijk de curatoren zelf om het proces van het indienen van vorderingen in faillissementen zo efficiënt en transparant mogelijk te maken.

Incassobureaus en incasso-advocaten:

Deze kunnen in de dossiers waar de debiteur tijdens het incassoproces failliet blijkt de vordering aanmelden als service voor hun opdrachtgevers. Na indienen van de vordering verloopt het verdere contact direct tussen opdrachtgever en curator zodat het bureau het dossier kan sluiten.

Branche-organisaties:

Deze kunnen voor hun leden centraal de aanmelding verzorgen en de belangen van hun leden behartigen.

Factoring bedrijven:

Deze kunnen de aan hun overgedragen facturen in het geval van een faillissement van de debiteur aanmelden bij de curator. De verdere communicatie verloopt dan naar keuze tussen curator en factoraar (non-recourse) of met de oorspronkelijke crediteur (recourse).

Curatoren:

Curatoren kunnen het aanmeldformulier in hun eigen huisstijl integreren op hun website en zodoende de verwerking van de aangemelde vorderingen verregaand automatiseren. De curator krijgt een eigen toegang tot het platform zodat hij de vorderingen direct digitaal kan verifiëren. Van goedgekeurde en afgewezen vorderingen kunnen overzichten worden geprint of naar Excel geëxporteerd.