Disclaimer


De op deze website opgenomen informatie is ontleend aan openbare bronnen. IndienenCurator.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de op deze site gepubliceerde gegevens. Gebruikers vrijwaren IndienenCurator.nl voor alle schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met informatie verstrekt door middel van IndienenCurator.nl.


Het gebruik van het openbare gedeelte van IndienenCurator.nl voor eigen doeleinden is kosteloos. Het geheel, dan wel gedeeltelijk beschikbaar stellen, kopiƫren, reproduceren en/of toegankelijk maken van de informatie op IndienenCurator.nl is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IndienenCurator.nl niet toegestaan.